Viskans Profils maskinpark är ytterst modern och anpassad för snabba omställningar vilket passar både små och stora serier och profiler med mycket olika teknisk svårighetsgrad och toleranskrav.

Vårt måtto är att genom flexibiliteten erbjuda hög leveranssäkerhet och möjlighet att ställa upp i svåra situationer.